Ured ravnatelja

Doc. dr. sc. Saša Missoni, ravnatelj

Prof. dr. sc. Ivor Janković, pomoćnik ravnatelja

Rafaela Mrdjen Hodžić, stručna suradnica u uredu ravnatelja (zamjena Ana-Mary Bauer Čuk)

Počasni znanstvenici

Akademik Pavao Rudan

Znanstveni savjetnici

Prof. dr. sc. Stašo Forenbaher 

Prof. dr. sc. Branka Janićijević

Prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović

Prof. dr. sc. Nina Smolej Narančić

Prof. dr. sc. Anita Sujoldžić

Prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić

Viši znanstveni suradnici

Dr. sc. Petra Rajić Šikanjić

Znanstveni suradnici

Dr. sc. Miran Čoklo

Dr. sc. Dubravka Havaš Auguštin 

Prof. dr. sc. Damir Marjanović 

Dr. sc. Mario Novak 

Dr. sc. Olga Orlić 

Dr. sc. Ana Perinić Lewis 

Doc. dr. sc. Joško Sindik

Doc. dr. sc. Natalija Novokmet

Dr. sc. Matea Zajc Petranović

Stručni savjetnici i suradnici

Dr. sc. Vanda Pribačić-Ambrožić, viša stručna suradnica

Morana Jarec, stručna suradnica u znanosti za međunarodne projekte (zamjena Ana Klopotan)

Ivan Dolanc, stručni suradnik

Asistenti – Poslijedoktorandi

Dr. sc. Barbara Cvitkušić

Anja Iveković Martinis

Dr. sc. Jelena Šarac

Dr. sc. Željka Tomas

Duga Mavrinac

Tonko Carić

Dr. sc. Luka Bočkor

Knjižnica

Lucija Dodigović 

Zajedničke službe

Marija Jurić, voditeljica pododsjeka za financijsko-računovodstvene poslove

Zvonimir Čuvalo, voditelj pododsjeka pravnih, kadrovskih i općih poslova

Josip Dubravko Topić, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Pododsjeku pravnih, kadrovskih i općih poslova

Štefanija Kos, spremačica i dostavljačica