Ured ravnatelja

doc. dr. sc. Saša Missoni, ravnatelj

prof. dr. sc. Ivor Janković, pomoćnik ravnatelja

Rafaela Mrdjen-Hodžić, stručna suradnica u Uredu ravnatelja

Počasni znanstvenici

Akademik Pavao Rudan

Znanstveni savjetnici

prof. dr. sc. Stašo Forenbaher 

prof. dr. sc. Branka Janićijević

prof. dr. sc. Marijana Peričić Salihović

prof. dr. sc. Nina Smolej Narančić

prof. dr. sc. Anita Sujoldžić

prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić

Viši znanstveni suradnici

dr. sc. Petra Rajić Šikanjić

Znanstveni suradnici

dr. sc. Miran Čoklo

dr. sc. Dubravka Havaš Auguštin 

prof. dr. sc. Damir Marjanović 

dr. sc. Mario Novak 

dr. sc. Olga Orlić 

dr. sc. Ana Perinić Lewis 

doc. dr. sc. Natalija Novokmet

dr. sc. Matea Zajc Petranović

dr. sc. Jelena Šarac

dr. sc. Dario Novak

doc. dr. sc. Eva Anđela Delale

Stručni savjetnici i suradnici

dr. sc. Barbara Cvitkušić, stručna savjetnica

dr. sc. Vanda Pribačić, viša stručna suradnica

Morana Jarec, stručna suradnica za međunarodne projekte

Ivan Dolanc, stručni suradnik

Asistenti i poslijedoktorandi

Duga Mavrinac

Tonko Carić

dr. sc. Luka Bočkor, službenik za zaštitu osobnih podataka

Nives Fuchs

dr. sc. Anja Iveković Martinis

Mario Carić

Anita Stojanović

Knjižnica

Lucija Dodigović 

(zamjena: Sen Dobrić)

Zajedničke službe

Marija Jurić, voditeljica pododsjeka za financijsko-računovodstvene poslove

Zvonimir Čuvalo, voditelj pododsjeka pravnih, kadrovskih i općih poslova

Štefanija Kos, spremačica i dostavljačica