Ur.br: 7.2.-686/18

Zagreb, 10. 5. 2018. g.

INSTITUT ZA ANTROPOLOGIJU

Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb

 

Na temelju članka 34. Statuta Instituta za antropologiju, Pravilnika o ustroju položaja i radnih mjesta Instituta, Odluke Hrvatske zaklade za znanost broj: I-1093-2018 od 3. 4. 2018., Odluke Ravnatelja od 4. 4. 2018. g. (Ur. broj: 7.2-486/18) i Odluke Znanstvenog vijeća sa 185. sjednice održane 9. 5. 2018 (Ur. broj 1.12-677/18) te suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja RH od 22. 3. 2017. (Ur. broj 533-19-17-0002, klasa: 640-02/17-04/00019), Odluke ravnatelja od 10. 5. 2018. (Ur. broj 7.2-685/18) i Odluke Znanstvenog vijeća sa 185. sjednice održane 9. 5. 2018. (Ur. broj 1.12-678/18) raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

 1. Jednog/e (1) kandidata/kandidatkinje za ugovor o radu na određeno vrijeme

sukladno čl. 42. st. 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju suradničko radno mjesto asistenta/ice u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, m/ž, jedan/a (1) izvršitelj/ica za rad projektu HRZZ IP-2014-09-4454 „Utjecaj podrijetla i izolacije na ADME gene: primjer romske populacije“;

 1. Jednog/e (1) kandidata/kandidatkinje na znanstveno radno mjesto znanstvenik/a suradnik/ca iz područja društvenih znanosti, polje: kineziologija.

 

Ugovor o radu za radno mjesto pod rednim brojem 1se sklapa na određeno vrijeme do 4 godine odnosno dok traje projekt ili njegova dionica na kojoj je kandidat zaposlen uz obavezni probni rok od 6 mjeseci.

Ugovor o radu za radno mjesto pod rednim brojem 2se sklapa na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50%) uz obavezni probni rok od 6 mjeseci.

 

Uvjeti za radna mjesta:

Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa prema odredbama važećeg Zakona o radu, pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1, pristupnici trebaju ispunjavati i uvjete  koje je utvrdio Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2, pristupnici trebaju ispunjavati i uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju.

Za sve pristupnike traži se aktivno znanje engleskog jezika te rad na računalu.

 

Za prijavu na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 1:

Obvezni uvjeti:

 1. završen diplomski studij Molekularne biologije;
 2. ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij.

 

Prijavi na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 1 prilaže se:

 1. životopis
 2. preslika dokumentacije kojom se dokazuje da kandidat/kandidatkinja ispunjava obavezne uvjete ovog natječaja;

Za prijavu na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 2:

Obvezni uvjeti:

 1. znanstveno zvanje znanstveni/a suradnik/ca – iz područja društvenih znanosti, polje: kineziologija.

Dodatni uvjeti:

 1. profesionalno usavršavanje u inozemstvu

Prednosti:

 1. stručne nagrade, dobivene stipendije, vođenje znanstvenih i stručnih projekata

 

Prijavi na natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 2 prilaže se:

 1. životopis;
 2. preslika dokumentacije kojom se dokazuje da kandidat/kandidatkinja

ispunjava obavezne uvjete ovog natječaja;

 1. preslika dokumentacija kojom se dokazuje da kandidat/kandidatkinja zadovoljava dodatne uvjete propisane natječajem;
 2. preslika dokumentacija kojom se dokazuje da kandidat/kandidatkinja zadovoljava dodatne uvjete propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Pravilnik o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena radna mjesta Instituta za antropologiju može se dobiti na uvid u Tajništvu Instituta radnim danom od 10,00 do 13,00 sati i na mrežnim stranicama Instituta (www.inantro.hr/hr/dokumenti/).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim Novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Gajeva 32, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – asistent“ za radno mjesto pod rednim brojem 1 i „Za natječaj – znanstveni suradnik“ za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.