Na temelju Odluke ravnatelja Instituta za antropologiju i članka III. st. 1. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/2016), a sukladno članku 34. Statuta Instituta za antropologiju raspisuje se

NATJEČAJ

za popunu slobodnog sistematiziranog radnog mjesta radi zamjene privremeno odsutne zaposlenice:

– dipl. knjižničar, m/ž – jedan izvršitelj.

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, radi zamjene privremeno odsutne zaposlenice, za vrijeme odsutnosti stalne zaposlenice sa radnog mjesta.

Uvjeti: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa pristupnici moraju imati sveučilišni diplomski studij, zvanje dipl. knjižničar, aktivno znanje engleskog jezika i rad na računalu.

Prijavi na natječaj prilaže se:

1. životopis

2. preslik diplome ili uvjerenje o završenom studiju.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN 116/03).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama, preporučenom poštom ili osobno na adresu: Institut za antropologiju, Gajeva 32, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj«.

Zakašnjele prijave te prijave bez tražene dokumentacije neće se razmatrati.

Institut za antropologiju
Zagreb