O projektu

 

Centar za primijenjenu bioantropologiju (BIOANT)

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Korisnik: Institut za antropologiju, Zagreb

Razdoblje provedbe projekta: 1. lipnja 2018. – 1. prosinca 2019.

Ukupna vrijednost projekta: 26.472.966,86 HRK

EU sufinanciranje projekta: 22.502.021,83 HRK

 

U svibnju 2018. godine Institut za antropologiju je potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Centar za primijenjenu bioantropologiju”, koji je odobren u sklopu Poziva “Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija” i financiran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj projekt, u vrijednosti od više od 26 milijuna kuna, najveći je i najvažniji projekt Instituta za antropologiju do sada, s obzirom na to da uključuje izgradnju četiri nova laboratorija (Laboratorij za molekularnu antropologiju, Laboratorij za bioarheoologiju, Laboratorij za kemijsku analitiku te Laboratorij za mikrobnu ekologiju) u postojećim prostorijama Instituta. Time će se Institutu za antropologiju omogućiti provođenje znanstvenih istraživanja vrhunske kvalitete i bolje povezivanje s međunarodnim institucijama te daljnje prijave važnih međunarodnih projekata, a sve s ciljem daljnjeg osiguravanja konkurentnost Instituta u europskom istraživačkom prostoru.


 

Laboratorij za molekularnu antropologiju

Laboratorij će biti specijaliziran za provedbu raznih vrsta molekularnoantropoloških analiza, uključujući populacijskogenetičke analize stanovništva, molekularnoantropološke analize migracijskih procesa na regionalnoj i globalnoj razini, primijenjene molekularnoantropološke analize u okviru forenzičke znanosti te molekularnoantropološke analize s primjenom u humanoj, sportskoj i nutricionističkoj genetici.
Jedna od ključnih aktivnosti ovoga laboratorija povezana s molekularnogenetičkom personalizacijom pretilosti kod ispitanika, bit će ostvarena suradnjom znanstvenika Instituta za antropologiju i znanstvenika i suradnika drugih institucija, poput Doma zdravlja Zagreb ‒ Centar. Kroz ovu će se suradnju unutar Laboratorija uspostaviti sustav za ispitivanje, liječenje i prevenciju pretilosti u hrvatskoj populaciji. Znanstveno ispitivanje genetičke predispozicije za pretilost i zdravo starenje će, uz povezivanje molekularnogenetičkih ispitivanja ova dva fenomena i standardnih medicinskoantropoloških procedura, ujedno širiti znanja i spoznaje o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti.

 

Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju

Laboratorij će biti specijaliziran za provedbu raznih vrsta bioarheoloških analiza, uključujući i taksonomske i filogenetičke, odnosno razne evolucijske aspekte, kao i pripremu ljudskog koštanog materijala za razne vrste analiza (uzimanje uzoraka za, npr. analize drevne DNA i dr.). U pripremu su uključeni čišćenje, sušenje i inventarizacija koštanih ostataka iz arheološkog konteksta, dok su u standardnu analizu uključeni određivanje tafonomskih karakteristika, spola i starosti u trenutku smrti, minimalnog broja osoba u slučaju pomiješanih ostataka iz više ukopa, paleopatološke i dentalne analize, određivanje metričkih i nemetričkih karakteristika i rekonstrukcija visine. Također, u laboratoriju će se obavljati uzimanje uzoraka za slanje na daljnje analize u inozemstvo (C14, aDNA). Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju usko će surađivati s Laboratorijem za kemijsku analitiku, posebno na analizama stabilnih izotopa (ugljik, dušik) u svrhu rekonstrukcije prehrane arheoloških populacija.

 

Laboratorij za kemijsku analitiku

Laboratorij će biti regionalni centar za kemijsku analitiku u antropologiji, što međuostalim uključuje multielementalnu analizu arheoloških koštanih ostataka, provedbu kompletnih toksikoloških analiza i ekspertiza iz bioloških uzoraka (krv, mokraća, kosti, kosa i nokti). Činjenica je da uz molekularnu antropologiju, kemijska analitika u antropologiji predstavlja jedno od najpropulzivnijih područja te gotovo da i nema bolesti ili stanja ljudskog organizma koje se danas ne povezuje s utjecajem izloženosti raznim kemikalijama ‒ ksenobioticima (teškim metalima, metaloidima, elementima u tragovima, pesticidima, herbicidima, antibioticima, opojnim drogama i ostalim lijekovima). To se posebno odnosi na kompleksne bolesti, među kojima je i pretilost, a jedan od glavnih putova unosa ksenobiotika u ljudski organizam je prehrana.

 

Laboratorij za mikrobnu ekologiju

Uloga ovog laboratorija bit će utvrditi ulogu mikroorganizama u kakvoći života kod različitih populacija (mikroorganizmi u probavnom sustavu te hrani), utvrditi ulogu mikroorganizama u očuvanja/uništavanju kulturnih spomenika te utvrditi kako mikroorganizmi utječu na okoliš te time na ljude. Istraživanje mikrobne ekologije u mnogočemu će pridonijeti našim znanjima o utjecaju čovjeka na okoliš i okoliša na čovjeka te će dovesti do boljeg razumijevanja složenih ekosustava čovjek-okoliš, poboljšanja zdravstvenog stanja ljudi i istraživanja prehrambenih navika ljudi iz prošlosti. Analize koje će se provoditi u okviru ovog laboratorija obuhvaćaju klasične mikrobiološke analize te primjenu novih tehnologija kao što je analiza genoma/metagenoma, metatraskriptoma/ transkriptoma, sekvenciranje sljedeće generacije, sekvenciranje pojedinačnih stanica, analiza metabolita (metabolomika) te ispitivanje fiziologije stanica u realnim sustavima.