Izbor fotografija – 22nd European Meeting of the Paleopathology Association

Izbor fotografija sa službenog dijela i završne večere znanstvenog skupa 22nd European Meeting of the Paleopathology Association koji se u organizaciji Instituta za antropologiju održao u Zagrebu od 28. kolovoza do 1. rujna 2018. godine.