Doc. dr. sc. Saša Missoni

Mjesto i godina rođenja: Zagreb, 1975.
Državljanstvo:  hrvatsko
Adresa: Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb, Hrvatska
Telefon: 01 5535 100
E-mail:  sasa.missoni@inantro.hr


 

Postignuto obrazovanje, akademski i znanstveni stupnjevi:

 • 2014. Docent. Područje biomedicine i zdravstva, polje: temeljne medicinske znanosti.Medicinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
 • 2014. Znanstveni suradnik. Područje biomedicine i zdravstva, polje: temeljne medicinske znanosti. Medicinski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
 • 2012. Docent. Područje humanističkih znanosti, polje: etnologija i antropologija. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 2009. Znanstveni suradnik. Područje humanističkih znanosti, polje etnologija i antropologija. Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu.
 • 2009. Doktor znanosti. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Doktorska disertacija: Međuodnos prehrambenih navika i kompleksnih fenotipskih svojstava stanovništva otoka Visa. Mentor: akademik Pavao Rudan.
 • 2001. Diplomirani inženjer biologije, smjer biologija-ekologija. Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

 

Radno iskustvo:

 • od 2011. Ravnatelj. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2010. – 2011. Pomoćnik ravnatelja. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2009. – 2010. Znanstveni suradnik. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2003. – 2009. Znanstveni novak. Institut za antropologiju, Zagreb.
 • 2002. – 2003. Znanstveni novak. Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.

 

Projekti:

Međunarodni

 • od 2016. Suvoditelj:Integrated GWAS and EWAS of Cardiometabolic Traits in an Island Population. NIH- National Institutes of Health
 • od 2014. Suradnik. Zdravstveni status i kvaliteta života sportaša. Institut za antropologiju, The Laboratory of Kinanthropometry of the Dep. Biomedical and Specialty Surgical Sciences, Sveučilište u Ferrari, Italija, Klinički bolnički centar Rebro i Poliklinika za medicinu rada i sporta s medicinsko-biokemijskim laboratorijem Zagrebačkog športskog saveza.
 • od 2013. Suvoditelj. FP7 projekt Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long term complication in immigrant Mediterranean populations (br. FP7-279171-1). Europska komisija, Seventh Framework Programme.
 • od 2013.-2016. Voditelj. Biological and Biomechanical Characteristics of Sprint Running u suradnji s Laboratory of Kinanthropometry, Department of Biomedical and Specialty Surgical Sciences, Sveučilište u Ferrari, Italija i Kineziološkim fakultetom, Sveučilište u Zagrebu.
 • od 2006. – 2008. Suradnik. Međunarodni projekt Genetics of Metabolic Syndrome in an Island Population (br. NIH-R01-DK069845) u suradnji s prof. dr. sc. Ranjanom Dekom. National Institutes of Health, USA.
 • od 2002. – 2005. Suradnik. Mapping quantitative trait loci in Croatian island isolates, Institut za antropologiju, Zagreb i Medical Research Council, Edinburgh, Velika Britanija.
 • od 2002. – 2005. Suradnik. Mapping quantitative trait loci in Croatian island isolates, Institut za antropologiju, Zagreb i Medical Research Council, Edinburgh, Velika Britanija.

Domaći

 • od 2017. Voditelj. Metabolički sindrom, rizični čimbenici njegova nastanka, te kvaliteta života adolescenata i mlađih odraslih na području Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije. Institut za antropologiju, Veleučilište „Lavoslav Ružička“, Vukovar
 • od 2017. Savjetnik. Istraživanje ravnoteže mikrobioma debelog crijeva (MicroEquilibrium). Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb, projekt HRZZ
 • od 2015. Voditelj. CRIBS: Kohortna studija rođenih na istočnojadranskim otocima. Uspostavni istraživački projekt Hrvatske zaklade za znanost (UIP-09-2014)
 • od 2015. Suradnik. Procjena i stimuliranje psiholoških karakteristika važnih za razvoj i uspješnost rukometaša i rukometašica. Institut za antropologiju, Zagrebački rukometni savez i Rukometni klub “Trešnjevka”.
 • od 2013.-2015. Suradnik. Istraživanje životnih navika adolescenata s ciljem prevencije pretilosti, dijabetesa tipa II i kardiovaskularnih bolesti. Institut za antropologiju, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Klinička bolnica Dubrava i Škola narodnog zdravlja “Andrija Štampar”.
 • od 2012. – 2013. Suradnik. Hrvati u Južnoj Americi. Projekt financiran od Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.
 • od 2011. – 2012. Voditelj. Prehrambene navike i metabolički sindrom kod adolescenata. Hrvatska agencija za hranu, Agencija za odgoj i obrazovanje, Klinička bolnica Dubrava, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 • od 2003. – 2013. Suradnik. Populacijska struktura Hrvatske – antropogenetički pristup (br. 0196005, tj. od 2007. godine br. 196-1962766-2751) voditelja akademika Pavla Rudana. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Organizacijske vještine i kompetencije:

 • 2017. programski odbor. 3. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“, studeni, Vukovar
 • 2017. organizacijski odbor ISABS, 10th ISABS conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo clinic lectures inindividualized medicine, lipanj, Dubrovnik
 • 2016. Predsjednik. Međunarodni znanstveni kongres IUAES Inter- Congress: World Anthropologies and Privatization of Knowledge: Engaging Anthropology in Public. Dubrovnik.
 • 2016. Predsjednik. Međunarodni znanstveni kongres EAA: 20th Congress of the European Anthropological Association. European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology. Zagreb.
 • 2016. programski odbor. 2. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“, Vukovar
 • 2015. pomoćni urednik ISABS, 9th ISABS conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo clinic lectures inindividualized medicine.  lipanj, Bol, otok Brač
 • 2015. programski odbor. 1. Međunarodni znanstveno-stručni skup „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellnessu“, Vukovar
 • 2015. Lokalni organizator. MEDIGENE 4. godišnji sastanak projekta, Zagreb.
 • 2014. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa 35. Antropologija i zdravlje: The convergence of anthropological subfields in research on health and illness: cultural, biological, archaeological, and linguistic factors, kolovoz, Dubrovnik.
 • 2014. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa 40. Škola biološke antropologije: Interactions between archaic and modern humans, lipanj, Zagreb.
 • 2014. Član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Evolutionary medicine: Perspectives in understanding health and disease, svibanj, Vilnius, Litva.
 • 2013. znanstveni odbor. 8th ISABS conference in forensic, anthropologic and medical genetics and Mayo clinic lectures inindividualized medicine, lipanj, Split
 • 2013. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa 34. Antropologija i zdravlje: Anthropology and Personalised Medicine: Impacting the Future of Comprehensive Healthcare, Dubrovnik.
 • 2013. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa 39. Škole biološke antropologije: Anthropology of Adolescence, Zagreb.
 • 2012. Predsjednik međunarodnog znanstvenog skupa 33. Antropologija i zdravlje: Anthropology of Transition and Tradition, Dubrovnik.
 • 2012. Organizator međunarodnog znanstvenog skupa 32. Antropologija i zdravlje: Current Topics in European Anthropology, Dubrovnik.
 • 2011. Sudjelovanje u organizaciji znanstvenog skupa Archaic Hominin Meeting u organizaciji Max Planck Instituta za evolucijsku antropologiju, Opatija.
 • 2011. Član organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa 38. Škola biološke antropologije: Current Research on Palaeolithic in Southern and Central Europe, Zagreb, Hrvatska.
 • 2011. Glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa Antropologija i zdravlje: Addressing Vexing Challenges in the Year 2011, Dubrovnik, Hrvatska.
 • 2011. Organizacija prehrambenih istraživanja adolescentske populacije u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Zavodom za javno zdravstvo.
 • 2011. Organizacija suradnje s Hrvatskom agencijom za hranu, Osijek, na projektu Prehrambene navike i metabolički sindrom kod adolescenata.
 • 2011. Organizacija suradnje s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija u svrhu suradnje na projektu Hrvati u Ognjenoj zemlji.
 • 2010. Glavni tajnik 37. Škole biološke antropologije: The Vindija Neandertals and Their Place in History, Zagreb, Hrvatska.
 • 2010. Organizacija multicentrične studije istraživanja utjecaja prehrane i lijekova na razvoj kolorektalnih karcinoma u suradnji s  KBC-om Sv. Duh (pod vodstvom prof. dr. sc. Dragana Schwarza) i University of Cincinnati (prof. dr. sc. Ranjan Deka). Studija obuhvaća kliničke bolničke centre u Zagrebu (KBC Zagreb, KBC Dubrava, KBC Sestre milosrdnice, KBC Sv. Duh), Splitu, Rijeci i Osijeku.
 • 2010. Organizacija samoevaluacije Instituta za antropologiju i njeno provođenje uz Znanstveno vijeće Instituta za antropologiju, Zagreb.
 • 2010. Organizacija istraživanja utjecaja prehrane i lijekova na razvoj kolorektalnih karcinoma u suradnji s  KBC-om Zagreb, Klinikom za kirurgiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Mate Majerovića.
 • 2010. Generalni tajnik 36. Škole biološke antropologije: Anthropology – Transition in the Paradigm: Population Study to the Search for Disease Genes, Zagreb, Hrvatska.
 • 2010.  Član organizacijskog odbora međunarodnog antropološkog kongresa LINEE pod nazivom New Challenges for Multilingualism in Europe, Dubrovnik, Hrvatska.
 • 2009. Glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa 29. Antropologija i zdravlje: New Challenges in Molecular Anthropology and Genetics, Dubrovnik.
 • 2009. Glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa 28. Antropologija i zdravlje: Developing Research and Design and Analysis Models to Study Determinants of Health and Wellbeing, Dubrovnik.
 • 2009. Glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa Neandertal Consortium Meeting,  Dubrovnik.
 • 2009. Glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa 35. Škole biološke antropologije: Biological Anthropology of Health in the 21st Century: From Describing Variation to Understanding Determinants, Zagreb.
 • 2009. Glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa 34. Škole biološke antropologije: Advances in Human Evolutionary Research, Zagreb, Hrvatska.
 • 2009. Organizacija istraživanja o kolorektalnim karcinomima u suradnji s Klinikom za kirurgiju KBC-a Zagreb.
 • 2009. Organizacija terenskih istraživanja na Elafitima u sklopu projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta br. 0196005 pod vodstvom akademika Pavla Rudana.
 • 2009. Organizacija terenskih istraživanja na Žumberku u sklopu projekta MZOŠ br. 0196005 pod vodstvom akademika Pavla Rudana.
 • 2008. Glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa 33. Škole biološke antropologije: Current Issues in Paleoanthropology: From Bones to DNA, Zagreb.
 • 2007. – 2008. Organizacija i sudjelovanje u istraživanjima u sklopu međunarodnog projekta NIH-USA br. NIH-R01–DK069845 u suradnji s prof. dr. sc. Ranjanom Dekom, University of Cincinnati, SAD.
 • 2006. Glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa 32. Škole biološke antropologije: Biological, Cultural and Environmental Linkages: Current Research and Future Trends, Zagreb.
 • 2006. Glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa 27. Antropologija i zdravlje: Perspectives on Woman and the Obesity Pandemic: Causes, Costs and Controls, Hvar.
 • 2005. Glavni tajnik međunarodnog znanstvenog skupa 31. Škole biološke antropologije – Emerging Era of High Throughout in Population Genetics, Zagreb-Hvar-Dubrovnik.
 • 2004. Organizacijski odbor međunarodnog znanstvenog skupa 26. Antropologija i zdravlje – Cross Cultural Aspects of Mental Health and Psychological well-being Immigrant/Refugee, Hvar.
 • 2004. Tajnik međunarodnog znanstvenog skupa 30. Škole biološke antropologije: Molecular Genetics in the Study of Human Evolution and Diversity, Zagreb-Hvar.
 • 2004. Organizacijski odbor međunarodnog znanstvenog skupa 25. Antropologija i zdravlje: Domains of Application in the 21st Century, Hvar.
 • 2003. Organizacijski odbor 3. hrvatskog biotehnološkog kongresa Biotehnologija i hrana, Zagreb.

 

Organizacija međunarodnih studijskih programa:

 • 2009. – 2010. Organizacija međunarodnog edukacijskog programa u suradnji s University of Central Florida (pod vodstvom dr. sc. Leslie Sue Lieberman, profesoricom emeritus) u sklopu studija izvan države „Study Abroad“.

 

Povjerenstva, odbori i radne skupine:

 • od 2017. predsjednik ISGA
 • od 2017. Član upravnog odbora Hrvatskog društva za humanu genetiku
 • od 2016. Član upravnog vijeća klastera konkurentnosti za personaliziranu medicinu
 • od 2014. Član Etičkog povjerenstva bolnice sv. Katarina
 • od 2013. Član Znanstvenog vijeća za antropologijska istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
 • od 2012. Potpredsjednik istraživačkog i edukacijskog centra Processus montanus, Lokve
 • od 2011. – 2014. Član međunarodnog odbora BioSocial Society
 • 2008. – 2010. Član Upravnog vijeća, Institut za antropologiju, Zagreb.

 

Znanstveni i stručni rad link

 

Nastavna djelatnost:

 • Od 2011. Asistent predavač. Diplomski studij,  Sveučilišni studijski centar za forenzične znanosti Sveučilišta u Splitu. Osnove populacijske genetike.
 • Od 2010. Asistent predavač. Poslijediplomski studij „Nutrizionicam”, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Sveučilište u Zagrebu.  Prehrambeni status čovjeka.
 • Od 2010. – 2016. Izvođač kolegija. Preddiplomski studij, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Antropologija prehrane.
 • 2008. – 2011. Asistent predavač. Poslijediplomski studij „Povijest stanovništva”, Sveučilište u Dubrovniku. Antropologija – populacijska biologija čovjeka.
 • Od 2007. Asistent predavač. Dodiplomski i preddiplomski studij, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Biološka antropologija.
 • Od 2007. – 2016. Izvođač kolegija. Dodiplomski i preddiplomski studij, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Uvod u antropologiju.

 

Mentorstva:

 • od 2015. Mentor. Antonija Brozović Krijan, dr. med.: u izradi doktorska disertacijaMetabolički sindrom i okolišni čimbenici rizika kod majki otočnih i priobalne populacije(doktorski studij biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb)
 • od 2012. Komentor. Dora Babić: u izradi doktorska disertacija Učinak soka od jabuke na kvalitetu života oboljelih od Alzheimerove bolesti (doktorski studij nutricionizma, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb)
 • Od 2011. Komentor. Iva Dumbović Dubravčić: u izradi doktorska disertacija Proteinski profil kondenzata izdahnutog zraka u djece s gastroezofagealnom refluksnom bolesti i/ili astmom (doktorski studij biologije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb)
 • Od 2011. Mentor. Olgica Martinis, mag. spec.: u izradi doktorska disertacija pod nazivom Prehrana i metabolički sindrom kod adolescenata (doktorski studij nutricionizma, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb)
 • Od 2010. Mentor. Alen Šelović, dr. med.: obranjena doktorska disertacija Povezanost antropometrijskih pokazatelja trudnica i fetusa (Medicinski fakultet, Zagreb)

 

Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama:

 • Biosocial Society
 • Hrvatsko antropološko društvo
 • Hrvatsko društvo za humanu genetiku
 • Hrvatsko društvo za biotehnologiju
 • Hrvatsko društvo za debljinu (pridruženi član EASO – European Association for the Study of Obesity)
 • European Anthropological Association
 • Commission on Medical Anthropology and Epidemiology
 • International Association of Human Biologists
 • International Union of Anthropological and Ethnological Sciences
 • American Anthropological Association
 • American Association of Physical Anthropologists