DOKUMENTI

 • Interna analiza strategije ljudskih resursa za istraživače kroz primjenu Povelje i Kodeksa(2011) – pdf
 • Akcijski plan Instituta za antropologiju – pdf
 • Pravilnik o ustroju položaja i radnih mjesta – pdf
 • Naputak o dodjeli elektroničkog identiteta – pdf
 • Statut Instituta za antropologiju – pdf 
 • Pravilnik o uvjetima za izbore u znanstvena i istraživačka zvanja – pdf 
 • Etički kodeks Instituta za antropologiju – pdf
 • Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine – pdf
 • Obrazac za dostavu podataka o znanstvenoj djelatnosti – pdf  
 • Pravilnik o projektima – pdf
 • Poslovnik o radu u laboratorijima – pdf
 • Pravilnik o radu – pdf
 • Odluka o troškovima provedbe postupka izbora u znanstvena zvanja – pdf 
 • Pravilnik o radu Znanstvenog vijeća – pdf
 • Pravilnik o ocjenjivanju rada asistenata, poslijedoktoranada i mentora – pdf
 • Pravilnik o mentorstvu – pdf
 • Izvješće o radu asistenta/poslijedoktoranda – Izvješće AP
 • Izvješće o radu mentora – Izvješće MA
 • Izvješće o radu mentora – Izvješće MM 
 • Plan javne nabave za 2012. godinu – pdf
 • Plan javne nabave za 2014. godinu – pdf
 • Plan javne nabave za 2016. godinu – pdf 
 • Izvješće ravnatelja za 2014. godinu – pdf
 • Financijski izvještaj za 2013. godinu – pdf
 • Registar ugovora za 2013. godinu – pdf
 • Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2014.-2016. – pdf
 • Financijski plan za 2014. godinu – pdf 
 • Financijski plan za 2015. godinu – pdf 
 • Financijski plan za 2017. godinu – pdf
 • Rebalans Instituta – 2016. – pdf
 • Strategija Instituta za antropologiju za razdoblje 2015.-2019. – pdf  
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu – pdf
 • Odluka o imenovanju službenika za informiranje – pdf
 • Zakon o pravu na pristup informacijama – pdf 
 • Evidencija ugovora i sporazuma u 2015. godini – pdf 
 • Procedura stvaranja ugovornih obveza i nabavu za koje nije potreban postupak javne nabave – pdf
 • Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva – pdf
 • Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – pdf
 • Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. – pdf
 • Odluka o pravilima, uvjetima i postupku jednostavne nabave roba, usluga i radova – pdf
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavu 700 komada PAXgene RNA tubes – pdf
 • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za biokemijsku analizu krvi – pdf
 • Obrazac prijave za dodjelu sredstava Instituta za 2017. godinu – pdf