UPRAVNO VIJEĆE INSTITUTA ZA ANTROPOLOGIJU


Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine”, broj: 123/03, 105/04, 174/04 i 02/07 – Odluka USRH 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14 – Odluka i Rješenje USRH i 60/15 – Odluka USRH) i članka 28. Statuta Instituta za antropologiju, Zagreb, ministar znanosti i obrazovanja donosi

 

ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Instituta za antropologiju, Zagreb

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Stipan Janković, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Članovi:

Dr. sc. Marijana Peričić Salihović, predstavnica zaposlenika Instituta za antropologiju
Prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dr. sc. Olga Orlić, predstavnik Znanstvenog vijeća Instituta za antropologiju
Akademik Pavao Rudan, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

 

1.prosinca 2016.