HAD

U Hrvatsko antropološko društvo (HAD) udruženi su znanstveni i stručni djelatnici koji se bave znanstvenim i stručnim radom na području antropologije i srodnih znanstvenih disciplina (biologija, genetika, fiziologija, imunologija, morfologija, etnologija, arheologija, psihologija i dr.). U HAD je učlanjeno 157 članova.

Svrha HAD-a jest razvoj i popularizacija svih grana antropologije.

Ovaj svoj zadatak HAD ostvaruje:

 • predavanjima i raspravama;
 • osnivanjem i održavanjem stručnih knjižnica i čitaonica;
 • skupljanjem i sređivanjem gradiva i davanjem prijedloga i preporuka za antropologijsku terminologiju;
 • davanjem poticaja za znanstveni i stručni rad na području antropologije;
 • izdavanjem znanstvenih i stručnih periodičkih i povremenih publikacija;
 • priređivanjem općih i specijaliziranih znanstvenih i stručnih sastanaka, simpozija, škola i kongresa;
 • priređivanjem izložaba;
 • djelatnošću oko unapređivanja i poboljšanja nastave antropologije na svim stupnjevima izobrazbe;
 • davanjem stručnih mišljenja iz antropološke struke od općeg značaja;
 • sudjelovanjem u rješavanju problema zaštite čovjekove okoline;
 • stvaranjem i održavanjem službenih, stručnih i kolegijalnih veza sa sličnim društvima i organizacijama u našoj zemlji i drugim zemljama.

 

 

Novčana sredstva za ispunjavanje nabrojenih zadaća HAD stječe putem članarina, priloga, ostavština i zaklada, primanjem sredstava od društveno-političkih zajednica, društava, ustanova i poduzeća, primanjem pretplata i prodajom vlastitih publikacija, te od prihoda organiziranja kongresa, simpozija.

Članovi HAD-a mogu postati sve osobe koje su zainteresirane za znanstveni rad na području antropologije.

Članovi društva imaju pravo biranja i da budu izabrani u organe HAD-a.

Organi HAD-a su: Skupština, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Sud časti.

HAD je također i suizdavač znanstvenog časopisa “Collegium Antropologicum”, koji je njegov službeni časopis. “Collegium Antropologicum” (UDC 572, ISSN 0350-6134) utemeljen je prilikom održavanja 1. Europskog antropološkog kongresa koji je održan 1977. godine u Zagrebu. Od tada Collegium Antropologicum izlazi dva puta godišnje (lipanj i prosinac), s povremenim dodatnim izdanjima. “Collegium Antropologicum” citiran je u: Current Contents, Social Science Citation Index, International Current Awareness Services, International Bibliography of Social Science, Abstracts in Anthropology, Biological Abstracts, Periodica Islamica, Sociological Abstracts & LLBA, Science Culture SARL, INIST – CNRS. Službenu stranicu časopisa pogledajte ovdje

Službenu stranicu HAD-a pogledajte ovdje