ETIČKO POVJERENSTVO

Predsjednica etičkog povjerenstva:

Prof. dr. sc. Tatjana Škarić-Jurić, Institut za antropologiju, Zagreb


Članovi:

Dr. sc. Vesna Muhvić-Dimanovski, Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Doc. dr. sc. Mate Mihanović, Psihijatrijska bolnica “Jankomir”, Zagreb

Prof. dr. sc. Stašo Forenbaher, Institut za antropologiju, Zagreb

Prof. dr. sc. Nina Smolej Narančić, Institut za antropologiju, Zagreb

Morana Jarec, stručna suradnica, Institut za antropologiju, Zagreb

Ivan Dolanc, stručni suradnik, Institut za antropologiju, Zagreb


Etičko povjerenstvo Instituta za antropologiju zaprima prijave antropoloških projekata koji traže etičko odobrenje za provedbu istraživanja koja uključuju ljude, njihov biološki materijal i podatke. Cilj je Etičkog povjerenstva Instituta za antropologiju da, temeljem dostavljene dokumentacije, prepozna i raspravi etičke aspekte predloženog istraživanja te da ocijeni jesu li istraživači svim etičkim pitanjima koje projekt sadrži pristupili na adekvatan način. Očekuje se da svaki predloženi projekt svojim znanstvenim ciljevima, metodama i očekivanim rezultatima bude sukladan univerzalnim etičkim načelima, da slijedi međunarodne i državne pravne standarde u zaštiti digniteta, prava i dobrobiti ispitanika koji sudjeluju u istraživanju ali i da jamči zaštitu vrijednosti i običaja lokalne zajednice kojoj pripadaju.

Dokumenti:

Etički kodeks Instituta za antropologiju

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva

Temeljni obrazac Etičkog povjerenstva

Upute za sastavljanje obavijesti za ispitanike